Jødisk kulturfestival arrangeres med både offentlig og privat støtte

 
Det Jødiske Samfunn i Trondheim       Bjørn Ragle      

Forti ikonisk

«Jiddisch tango». Konsert med Olga Mieleszczuk og Bandet Tango Attack