Om Jødisk Kulturfestival Trondheim

Vi som er initiativtakere til Jødisk Kulturfestival Trondheim ønsker å vise et norsk publikum utdrag fra en blomstrende jødisk kultur, en kultur som har overlevd både trakassering og folkemord på norsk jord og som lever videre i dag rundt om i verden.

Vi ønsker å vise hvordan jødisk religion, kultur, språk og historie har påvirket kunstformer og gitt impulser til nye uttrykksformer.

Det har bodd jøder i Norge i rundt hundre og femti år. De aller fleste kom hit fra Øst-Europa og har etter hvert blitt en integrert del av det norske samfunnet. Svært få av de som kom var utøvende kunstnere. Det var også vanskelig for den lille gruppen å videreformidle sin kulturarv i et lite jødisk miljø. Dette må også ses i lys av deres bakgrunn, årsaken til at de dro fra sine hjemland og spesielt de tap den jødiske befolkningen led før og under den andre verdenskrig.

Stille liv

Jødene levde et stille liv i Norge. På grunn av erfaringer med forfølgelse og folkemord, holdt de sin egenart mest mulig for seg selv.
I dagens Norge er situasjon slik at norske jøder i likhet med alle andre minoriteter fritt kan utøve sin religion og kulturelle egenart. Dette er imidlertid ikke uproblematisk: Vi har de siste årene sett flere eksempler på angrep mot jødiske institusjoner og enkeltpersoner, enkelte av svært alvorlig art – andre har vært mindre alvorlige – men samlet skaper dette et inntrykk av usikkerhet i det jødiske miljøet som gjør at man raskt blir innadvendt, også rent kulturelt sett.

Utveksling av impulser

At storsamfunnet anerkjenner denne virkelighetsbeskrivelsen har vi fått mange eksempler på, blant annet gjennom omfattende sikringstiltak rettet mot jødiske institusjoner og den omfattende undersøkelsen av den norske befolkningens forhold til jøder og jødisk tro, historie og kultur som regjeringen i 2010 har tatt initiativ til.
Denne situasjonen er ikke gunstig for en åpen utveksling av impulser og kulturelle uttrykk, samtidig som nettopp dette i slike situasjoner er viktigere enn noen gang.

Formål

Jødisk kulturfestival skal presentere jødisk kultur for et norsk publikum. Gjennom sitt program skal festivalen vise hvordan jødisk religion, språk, tradisjon og historie har påvirket ulike kunstformer, og gitt impulser til nye uttrykk. Festivalen skal være en brobygger mellom jødisk kultur- og religionsutøvelse og dagens norske flerkulturelle samfunn.

Jødisk kulturfestival i Trondheim skal:

* gi publikum med forskjellig bakgrunn felles referanserammer i møtet med jødisk kultur.
* formidle jødisk liv og tradisjoner i dag uten å glemme historien.
* heve kunnskapsnivået om den jødiske kulturen som er lite kjent i storsamfunnet selv om det har bodd
jøder i Norge i snart 150 år.
* formidle kunstneriske uttrykk med jødisk opprinnelse og bakgrunn innen flere ulike kunstformer,
både tradisjonelle og videreutviklete.
* hente inn kunstnere og samfunnsdebattanter fra flere land for å vise bredde og mangfold.
* gjøre publikum kjent med jødiske mattradisjoner.

JØDISK KULTURFESTIVAL ER STØTTET AV:
Kultur- og likestillingsdepartementet
Trøndelag fylkeskommune
Trondheim kommune
Det Jødiske Samfunn i Trondheim
Bjørn Ragle
Fritt ord
Frati AS
Sparebank1
FratiAS
Erbos gavefond
 
SAMARBEIDSPARTNERE

Comfort Hotel Park
Quality Hotel Augustin
Transworld, Trondheim World Music festival
Jødisk museum Trondheim
Det Jødiske Samfunn i Trondheim

JØDISK MAT
Som en del av Jødisk Kulturfestival Trondheim 2022 blir
det servering av bagels, kaffe og kaker bakt etter jødiske oppskrifter i Synagogen.

Jødisk kulturfestival arrangeres med både offentlig og privat støtte

Det Jødiske Samfunn i Trondheim       Familien Ragle